• پذیرش دانشجو بدون کنکور
  • پذیرش دانشجو بدون کنکور
  • پذیرش دانشجو بدون کنکور
  • صفحه آزمون

کلام ریاست

چشم انداز مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان تبدیل آن به یک مجموعه‌ی پیشرو، خلاق و روزآمد در ارائه‌ی خدمات آموزشی تخصصی صنعت آب و برق و همچنین مجموعه ای ایده پرداز ، فرصت ساز و ارزش آفرین در حوزه‌ی پژوهش و تبدیل دانش به فناوری است.

 

 

 

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

مجتمـع عالـی آموزشـی و پژوهشـی صنعـت آب و بـرق خوزسـتان موسسـه ای اسـت آموزشـی و پژوهشـی کـه بـه صـورت خودگـردان و تحـت نظـارت هیات امنـاء اداره می شـود. ریاسـت هیـات امنـاء را معاونـت محتـرم وزیـر نیـرو در امـور تحقیقات و منابع انسـانی به عهده دارند.

چشم انداز مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان تبدیل آن به یک مجموعه‌ی پیشرو، خلاق و روزآمد در ارائه‌ی خدمات آموزشی تخصصی صنعت آب و برق و همچنین مجموعه ای ایده پرداز ، فرصت ساز و ارزش آفرین در حوزه‌ی پژوهش و تبدیل دانش به فناوری است.

  • ایده پرداز
  • فرصت ساز
  • ارزش آفرین

پذیرش دانشجو بدون کنکور

به اطلاع متقاضیان ثبت‌ نام در پذیرش دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته می رساند، زمان ثبت ‌نام در دوره های کاردانی از روز سه‌شنبه 7 شهریور لغایت دوشنبه 20 شهریور و ثبت‌ نام در دوره های کارشناسی ناپیوسته از روز یکشنبه 5 شهریور لغایت دوشنبه مورخ 20 شهریورمی باشد.
لذا داوطلبان واجد شرایط می‌توانند در مهلت مقرر برای ثبت نام از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش کشور به نشانی: www.sanjesh.org اقدام نمایند.

 

ردیفعنوان آزمونشرکت متقاضیشروع ثبت نامپایان ثبت نامزمان آزموندریافت آگهیدریافت بنرسایت آزمون
1 آگهی جذب و بکارگیری نیروی انسانی (بومی)شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری ناحیه شمال خوزستان1402/04/171402/04/231402/05/20 دریافت آگهی دریافت بنر مشاهده آگهی
2 آگهی جذب و بکارگیری نیروی انسانی (بومی)شرکت تولید و بهره برداری از سد و نیروگاه کرخه، دز و بالا رود1402/04/171402/04/231402/05/20 دریافت آگهی دریافت بنر مشاهده آگهی
3 آگهی جذب و بکارگیری نیروی انسانی (بومی)شرکت تولید و بهره برداری از سد و نیروگاه کارون 31402/04/171402/04/231402/05/20 دریافت آگهی دریافت بنر مشاهده آگهی
4 آگهی جذب و بکارگیری نیروی انسانی (بومی)شرکت تولید و بهره برداری از سد و نیروگاه مسجد سلیمان1402/04/171402/04/231402/05/20 دریافت آگهی دریافت بنر مشاهده آگهی

مرکز آموزش علمی - کاربردی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

اطلاعیه های دانشجویی

ردیفعنوانتاریخ ارسالمشاهده
1 پذیرش دانشجو بدون کنکور1402/6/3 مشاهده

شرکت هايی که تاکنون افتخار همکاری با آنها را داشته ايم...