• امروز شنبه 15 بهمن ماه 1401
 

معاون آموزشی و پژوهشی

 
محسن انصاری

تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

پست الکترونیک : Education_Assistant@kwphc.ir

شماره تماس : 33340828 - 061
 
واحد هاي تحت نظارت :
 
      دفتر فناوری اطلاعات و آموزش از راه دور
 
      اداره آموزش بلند مدت
 
      اداره آموزش کوتاه مدت