• امروز شنبه 15 بهمن ماه 1401
 

راهبردها و برنامه های مجتمع

هر سازمانی دارای دو نوع کارکرد اصلی و پشتیبانی می باشد. کارکردهای اصلی، کارکردهایی هستند که وظیفه و مأموریت اصلی آن مجموعه را محقق می سازند و بر اساس یک دسته بندی، شامل فعالیت های آموزشی، پژوهشی، بین المللی و فرهنگی اجتماعی برای این مجتمع در نظر گرفته شده است. از طرفی کارکردهای پشتیبانی به کارکردهایی اطلاق می شوند که به خودی خود هدف نیستند، اما انجام صحیح آن‌ها به تحقق کارکردهای اصلی می انجامد و به عبارتی عوامل «توانمندساز» به شمار می روند. کارکنان آموزشی و پژوهشی، مدرسان، دانشجویان، مدیران و نظام اداری، منابع مالی، خدمات و زیرساخت ها از جمله عوامل توانمندساز هستند. بر این اساس، اهداف راهبردی مجتمع، ذیل«راهبردهای متمرکز بر کارکردهای اصلی» و «راهبردهای متمرکز بر عوامل توانمندساز» ارائه و تبیین می گردد.


 1. راهبردها و برنامه‌های متمرکز بر کارکرد اصلی
  1. راهبردها و برنامه های آموزش
  2. راهبرد 1 - ساماندهي نظام مدیریت آموزشی مجتمع

   • طراحي و استقرار شوراي برنامه‌ريزي آموزشي
   • ارائه‌ی مدل جامعي براي تعيين برنامه‌هاي آموزشي بخش‌های مختلف صنعت آب و برق در استان
   • آينده‌پژوهي درفناوري‌ها و مشاغل صنعت آب و برق به منظور تدوين دوره‌هاي آموزشي جديد
   • برنامه‌ريزي جهت تشكيل كميته‌ی به روز رساني استانداردهاي آموزشي و شغلي مجتمع (با مشاركت خبرگان بازار كار و صنعت، مدرسان و كارشناسان) منطبق با تغييرات فناوري
   • تشكيل و استقرار كارگروه‌هاي فني، تخصصي، کاربردی و فناوري‌هاي پيشرفته
   • طراحي و استقرار شوراي نظارت و ارزيابي

   راهبرد 2 - توسعه و ارتقاء آموزش‌هاي فنی، تخصصی، کاربردی، فناوری‌های پیشرفته با رویکرد تقاضا محوری

   • شناسایی، طراحي و اجرای دوره های آموزشی فني، تخصصي، کاربردی (بلند‌مدت - ميان‌مدت - كوتاه‌مدت و مجازی)
   • برقراری تعامل فعال با سازمان‌ها، نهادها و بنگاه های اقتصادی و اجتماعی در برنامه ریز ی های آموزشی
   • سازماندهی و اجرای دوره‌های آموزشی فني و تخصصي پيشرفته با توجه به تغييرات فناوري به ويژه فناوري هاي سطح بالا
   • گسترش حوزه های میا‌ن رشته ای در کنار حوزه های فنی مهندسی و تک رشته ای
   • فراهم نمودن زمینه به رسمیت شناختن گواهینامه های مجتمع ( در نظام آموزش عالی)توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق مصوبات قانونی و انعقاد تفاهم نامه با وزارت علوم 

  3. راهبردها و برنامه های پژوهش و فناوری های نوین
  4. راهبرد 1- ساماندهی نظام مدیریت پژوهش در مجتمع برنامهی پيشنهادي:

   • طراحی و استقرار شورای پژوهشی به منظور بازنگری، اصلاح و بروز رسانی ضوابط و مقررات پژوهشی مجتمع
   • توسعه‌ی فرهنگ پژوهش و کارآفرینی در مجتمع و برقراری تعامل فعال با سازمان‌ها، نهادها و بنگاه های اقتصادی و اجتماعی در برنامه ریز ی های پژوهشی
   • تدوین شاخص های سنجش بهره وری نظام علم و فناوری و پایش آن‌ها

   راهبرد 2- توسعهی فعالیت های پژوهشی به منظور حل مسائل واقعی صنعت آب و برق

   • نیازسنجی پژوهشی صنعت آب و برق
   • مدیریت اعتبارات پژوهشی صنعت آب و برق
   • تشکیل کنسرسیوم ها جهت انجام پژوهش برای صنعت آب و برق
   • مستند سازی و زمینه‌سازی انتقال دانش فنی

   راهبرد3- حمایت از توسعهی فناوریهای نوین و شکل دهی فعالیت های فناورانه

   • راه اندازی مرکز رشد مجتمع
   • شناسایی کلان روندهای فناوری و برنامه ریزی جهت بکارگیری در صنعت آب و برق از طریق شرکت‌های فناور
   • جذب شرکت های فعال در حوزه های فناورانه مرتبط با صنعت آب و برق به منظور استقرار در مرکز رشد
   • تشویق اساتید دانشگاه ها و دانشجویان سطح استان به منظور ورود به فعالیت های فناورانه

   راهبرد 4- توانمند سازی پژوهشی و ارتقاء بهره وری پژوهشی مجتمع

   • تبدیل مجتمع به اولین پژوهشگاه بین المللی صنعت آب و برق در سطح منطقه
   • افزایش دسترسی به منابع علمی از طریق گسترش کتابخانه عمومی و مجازی و حمایت از تولید و انتشار این منابع همسو با نظام علم و فناوری و نوآوری کشور
   • طراحی ساز وکارهای خاص ارتقای محققان پژوهشی وابسته به مجتمع برای تشویق تحقیقات توسعه ای و کاربردی
   • استفاده از حداکثر ظرفیت و تجارب نخبگان، دانشمندان، اعضای هیات علمی، مدیران و متخصصان شاغل و بازنشسته دولتی و غیردولتی و خصوصی در بخش پژوهش مجتمع.
   • گسترش فضای تولید علم و فکر با حمایت و برگزاری نشست-های تخصصی و مناظرات علمی در عرصه های مختلف صنعت آب و برق
   • تشویق و ارتقاء روحیه نوآوری در مجتمع برای تبدیل شدن به یک مجتمع فن آور و کارآفرین

  5. راهبردها و برنامه های فعالیت های بین المللی
  6. راهبرد1- شناسایی ظرفیت های موجود در فضای بین الملل به منظور توسعه آموزش و پژوهش

   • برنامه‌ريزي جهت بهره‌برداري از فرصت‌هاي آموزشي دركشورهاي توسعه يافته
   • برنامه ریزی و تسهیلگری جهت جذب حمایت های سازمان های بین المللی نظیر صندوق اقلیم (GCF )، صندوق سازگاری(AF ) ، جایکا (آژانس های بین المللی ژاپنJICA ) در صنعت آب و برق
   • برگزاری رویدادهای هدفمند در حوزه‌ی فناوری با جلب حمایت سازمان های بین‌المللی
   • حضور در همایش ها و مجامع علمی به منظور اطلاع از آخرین پیشرفت‌ها در زمینه ‌ی فناوری های نوین
   • ارتقای سطح همکاری‌ها با نهادهای بین المللی نظیر FAO، UNDP ، یونسکو، ICID و اتاق‌های بازرگانی و ... مربوط به کشورهای مختلف

   راهبرد2- ایجاد زمینه های لازم به منظور افزایش دانشجویان خارجی با تأکید بر استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه

   • فراهم كردن ساز و كارهاي انعقاد موافقت نامه با سازمان هاي بين المللي در خصوص به رسميت شناختن گواهينامه هاي مجتمع
   • فراهم كردن بسترهاي مورد نياز (استانداردها، فرآيندهاي آموزش) جهت كيفيت بخشي به آموزش‌ها منطبق با استانداردهاي بين المللي
   • برگزاري آزمون ها و ارزشيابي ها منطبق با استانداردهاي بين المللي واستانداردهاي كشورهاي توسعه يافته
   • حضور مؤثر در رویدادهای بین المللی و تبلیغ توانمندی-های آموزشی مجتمع در سطح بین الملل به منظور جذب بیشتر دانشجویان

   راهبرد3- شناسایی فناوری های تأثیرگذار در خارج از کشور و زمینه سازی جهت انتقال فناوری

   • شناسایی روندهای دانشی در سطح بین المللی و انطباق آن‌ها با نیازهای داخلی و تدارک ساز و کارهای انتقال آن-ها
   • برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی به منظور آشنایی متخصصان داخلی با فناوری های روز
   • شبکه سازی و تشکیل گروه های همکاری با دانشمندان و متخصصان بین المللی در راستای انتقال فناوری های نوین

  7. راهبردها و برنامه های مسائل فرهنگی و اجتماعی
  8. راهبرد 1- ارتقای ارتباط میان جامعه و صنعت آب و برق برنامهی پيشنهادي:

   • توانمندسازي و ارائه‌ی خدمات آموزشی به بدنه‌ی اجتماعی جهت سازگاری با وقایع حدی مرتبط با صنعت آب و برق
   • تبيين راهكارهاي جذب اعتبارات لازم براي توانمند سازي و ارائه خدمات آموزشی کاربردی به بدنه اجتماعي
   • برگزاری دوره های آموزشی برای کشاورزان در استفاده‌ی بهینه از منابع آب
   • تولید محتوای آموزشی و فرهنگ سازی جهت حفظ و ترویج الگوی بهینه مصرف
   • اقدامات آموزشی- ترویجی در مناطق کمتر توسعه یافته در حفظ محیط زیست

   راهبرد 2- ترویج فرهنگ و الگوی ایرانی اسلامی در میان مخاطبین مجتمع

   • برگزاری مسابقات فرهنگی و کتابخوانی میان دانشجویان و کارکنان
   • تولید بسته های فرهنگی – آموزشی به منظور ترویج فرهنگ ایرانی- اسلامی

   راهبرد 3 - توانمندسازي زنان در تحقق عدالت اجتماعی از طريق آموزش‌هاي کاربردی

   • سازماندهی و استقرار دوره هاي کاربردی ويژه مديران، مهندسين و كاردان هاي زن فعال در صنعت آب و برق
   • ارتقاء نقش آفريني زنان در كسب افتخارات ملي و بين المللي در سطح استان
   • تخصیص امکانات رفاهی مختص زنان مجتمع

 2. راهبردها و برنامه‌های عوامل توانمند ساز مجتمع
  1. راهبردها و برنامه های واحد اداری و کارکنان
  2. راهبرد 1 - استانداردسازی و اصلاح و بهبود فرآیندهای اداری

   • ايجاد تحول در بخش هاي اداري و نيروي انساني با توجه به ماموريت ها و ارزش هاي مجتمع
   • استقرار و ساماندهي شوراي تحول اداري
   • توسعه و بهبود سامانه های فناوري اطلاعات و ارتقاي خدمات الكترونيكي در جهت تحقق دولت الكترونيك

   راهبرد 2- توانمندسازی کارکنان و پیاده سازی نظام ارتقای شغلی

   • طراحي و استقرار نظام پيشنهادهاي پويا
   • طراحي و تدوين بسته‌هاي آموزشي ويژه ي کارکنان مجتمع
   • طراحي و استقرار الگوي فرآيند مديريت (انتخاب، انتصاب، ارتقاء و عملكرد) بر اساس شايستگي
   • ایجاد ارتقاء توانمندی های نیروهای اداری

   راهبرد 3- اصلاح هرم تحصیلی کارکنان و تعدیل نسبت نیروهای تخصصی به اداری

   • ایجاد زمینه و تشویق کارکنان مستعد به منظور ادامه تحصیل
   • جذب نیروهای متخصص در حوزه های فناورانه پس از اخذ مجوزهای لازم

   راهبرد 4- افزایش خدمات رفاهی کارکنان و برنامه های انگیزشی

   • افزایش سطح خدمات بیمه‌ای کارکنان
   • ساماندهي و ارتقاء فعاليت‌هاي زيارتي، سياحتي و گردشگري كاركنان
   • طراحي و برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي ورزشي تربيتي و آموزشي ويژه كاركنان و خانواده آن‌ها

  3. راهبردها و برنامه های واحد مالی و پشتیبانی
  4. راهبرد 1 - گسترش بازار و ایجاد تنوع در منابع درآمدی

   • برنامه ريزي جهت انعقاد تفاهم نامه‌هاي همكاري و قراردادهاي آموزشی و برگزاری آزمون برای سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های خارج از سازمان آب و برق
   • افزایش سهم درآمدی مجتمع از محل انعقاد قراردادهای پژوهشی و فناورانه
   • جذب کمک های مالی از صندوق های نوآوری و شکوفایی و سایر نهادها
   • طراحی، سازماندهی و برگزاری رویدادهای مرتبط با صنعت آب و برق شامل همایش ها، دوره ها، کارگاه ها، نشست های تخصصی و ...
   • ارتقاء سطح خدمات مرکز آموزش زبان در سطوح مختلف عمومی و تخصصی
   • ارائه‌ی خدمات آزمایشگاهی و تامین فضای آموزشی برای سایر نهادهای خارج از صنعت آب و برق

   راهبرد 2- کاهش نسبت هزینه های غیرعملیاتی به عملیاتی برنامهی پيشنهادي:

   • مدیریت هزینه های غیرضروری و کاهش آن ها
   • بهینه‌سازی مصرف برق، آب و تلفن با اتخاذ برنامه های اصلاحی

  5. راهبردها و برنامه های توسعه خدمات و زیرساخت های مجتمع
  6. راهبرد 1- توسعه/ بهبود فضاهاي آموزشي و ارتقاء/ تكميل تجهيزات مراكز آموزشي مجتمع بر اساس استانداردهاي آموزشي

   • توسعه‌ي كمي و كيفي و بهينه‌سازي فضاهاي فيزيكي مجتمع
   • ارتقاي زيرساخت‌هاي سخت افزاري و نرم افزاري فضای آموزشی

   راهبرد 2- بهبود امکانات رفاهی

   • بهبود امکانات و استانداردهای سالن غذاخوری و آشپزخانه
   • بهبود امکانات اسکان و خوابگاهی
   • ایجاد امکانات تفریحی و ورزشی

   راهبرد 3- ایجاد زیرساخت های لازم برای حضور دانشجویان بین المللی

   • اصلاح مدارک، سامانه ها و فضای اداری- آموزشی با استفاده از زبان انگلیسی
   • ارتقای سطح زبان انگلیسی و عربی کارکنان به منظور برقراری ارتباط با دانشجویان بین‌المللی
   • بهبود فضای فیزیکی، استانداردسازی و افزایش جذابیت های بصری

   راهبرد4- عملیاتی کردن امکانات موجود در حوزه خدمات آزمایشگاهی

   • تجهیز، تعمیر و سازماندهی امکانات موجود و شکل‌دهی آزمایشگاه ها
   • اخذ تأییدیه‌ها و گواهی‌های لازم برای استانداردسازی و صدور مجوز به منظور ارائه‌ی خدمات به خارج از مجتمع
   • اتصال آزمایشگاه ها به شبکه‌ی آزمایشگاهی کشور

   راهبرد 5- ایجاد زیرساخت های لازم به منظور توسعهی فعالیت های فناورانه

   • ایجاد زیر ساخت های فیزیکی و اداری به منظور راه اندازی مرکز رشد
   • توسعه‌ی میزهای فناوری به منظور برقراری ارتباط میان پژوهشگران و بدنه‌ی اجرایی صنعت آب و برق
   • ایجاد فضای اداری و امکانات لازم به منظور فعالیت استارت آپ‌ها

   راهبرد 6- توسعهی روابط عمومی

   • استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای پیشبرد اهداف نظام آموزش، پژوهش و فناوری صنعت آب و برق در استان و کشور
   • تولید محتوا در موضوعات علمی و فناوری صنعت آب و برق با زبان ساده و عامه فهم جهت پخش در رسانه های جمعی پس از اخذ مجوز‌های لازم
   • طراحی و اجرای مناظرات علمی در رسانه های عمومی با موضوعات تخصصی در حوزه‌ی صنعت آب و برق پس از اخذ مجوز‌های لازم