• فن بازار
  • #
  • صفحه آزمون

کلام ریاست

چشم انداز مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان تبدیل آن به یک مجموعه‌ی پیشرو، خلاق و روزآمد در ارائه‌ی خدمات آموزشی تخصصی صنعت آب و برق و همچنین مجموعه ای ایده پرداز ، فرصت ساز و ارزش آفرین در حوزه‌ی پژوهش و تبدیل دانش به فناوری است.

 

 

 

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

مجتمـع عالـی آموزشـی و پژوهشـی صنعـت آب و بـرق خوزسـتان موسسـه ای اسـت آموزشـی و پژوهشـی کـه بـه صـورت خودگـردان و تحـت نظـارت هیات امنـاء اداره می شـود. ریاسـت هیـات امنـاء را معاونـت محتـرم وزیـر نیـرو در امـور تحقیقات و منابع انسـانی به عهده دارند.

چشم انداز مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان تبدیل آن به یک مجموعه‌ی پیشرو، خلاق و روزآمد در ارائه‌ی خدمات آموزشی تخصصی صنعت آب و برق و همچنین مجموعه ای ایده پرداز ، فرصت ساز و ارزش آفرین در حوزه‌ی پژوهش و تبدیل دانش به فناوری است.

  • ایده پرداز
  • فرصت ساز
  • ارزش آفرین

پیام ریاست محترم مجتمع درخصوص گرامی داشت هفته پژوهش

پژوهش به عنوان اساسی­ترین ارکان رشد و پیشرفت هر کشور، زمینه ساز بزرگترین تحولات، توسعه پایدار و جهش علمی آن کشور به شمار می رود. فرهنگ تحقیق و پژوهش در هر جامعه­ای موجب پویایی و نشاط آن جامعه شده و مانع ایجاد سکون و رکورد در آموزش می­گردد. 

 

برگزاری آزمون استخدامی

شرکت آبادگران صنعت بختیاری به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز خود از بین افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.

ردیفعنوان آزمونشرکت متقاضیشروع ثبت نامپایان ثبت نامزمان آزموندریافت آگهیدریافت بنرسایت آزمون
1 آگهی جذب نیروي انسانی در قالب قرارداد نیروي حجمیشرکت بهین خدمات آریا نیک غرب1402/09/011402/09/12- دریافت آگهی دریافت بنر مشاهده آگهی
2 آگهی جذب نیروي کار در قالب قرارداد نیروي حجمیشرکت آبادگران صنعت بختیاری1402/08/281402/09/191402/10/01 دریافت آگهی دریافت بنر مشاهده آگهی
3 آگهی جذب و بکارگیری نیروی انسانی (بومی)شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری ناحیه شمال خوزستان1402/04/171402/04/231402/05/20 دریافت آگهی دریافت بنر مشاهده آگهی
4 آگهی جذب و بکارگیری نیروی انسانی (بومی)شرکت تولید و بهره برداری از سد و نیروگاه کرخه، دز و بالا رود1402/04/171402/04/231402/05/20 دریافت آگهی دریافت بنر مشاهده آگهی
5 آگهی جذب و بکارگیری نیروی انسانی (بومی)شرکت تولید و بهره برداری از سد و نیروگاه کارون 31402/04/171402/04/231402/05/20 دریافت آگهی دریافت بنر مشاهده آگهی
6 آگهی جذب و بکارگیری نیروی انسانی (بومی)شرکت تولید و بهره برداری از سد و نیروگاه مسجد سلیمان1402/04/171402/04/231402/05/20 دریافت آگهی دریافت بنر مشاهده آگهی

مرکز آموزش علمی - کاربردی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

اطلاعیه های دانشجویی

ردیفعنوانتاریخ ارسالمشاهده
1 اعلام نتیجه دوره كاردانی فنی و دوره كاردانی حرفه‌ای1402/7/20 مشاهده
2 پذیرش دانشجو بدون کنکور1402/6/3 مشاهده

شرکت هايی که تاکنون افتخار همکاری با آنها را داشته ايم...