• امروز شنبه 15 بهمن ماه 1401
 

ریاست مجتمع

 
محسن انصاری

تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

پست الکترونیک : Managing_Director@kwphc.ir

شماره تماس : 333343125 - 061