مجتبی خزایی

 • تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
 • پست الکترونیک : HSE_Manager@kwphc.ir
 • شماره تماس : 33347242 - 061

گروه آموزشی آب، آبفا و HSE

دپارتمان آب و آبفا

گروه آموزشي آب و محيط زيست يكي از گروههاي تخصصي مجتمع متشكل از چند بخش تخصصي سازه هاي آبي ، منابع آب ، آبياري و زهكشي و آب و فاضلاب مي باشد. اين گروه اجرا و برگزاري دوره هاي كوتاه مدت درحوزه صنعت آب و برق خوزستان را بر عهده دارد.

دپارتمان HSE

گروه HSE يکي از گروههاي آموزشي مجتمع که مجري برگزاري دوره هاي آموزشي و سمينار در زمينه ايمني ، بهداشت و محيط زيست مي باشد.

دپارتمان آب و آبفا

 • اجراي کليه دوره هاي نظام جامع
 • طراحي و اجراي دوره هاي کوتاه مدت اختصاصي در سطوح مختلف کارشناسي، تکنسيني و کارگري براي صنعت آب کشور با همکاري اساتيد مجرب استان خارج از استان و خارج از کشور
 • ارائه خدمات آموزشي نظير آزمايشگاههاي خاک و بتن - هيدروليک - کارگاه پمپ و به ديگر مراکز آموزشي وداشگاهي نظير دانشگاه آزاد اسلامي
 • آمادگي جهت ارائه کليه خدمات آموزشي و پژوهشي فوق توسط بخشهاي مختلف گروه

دپارتمان HSE

 • برنامه ريزي و اجراء دوره هاي آموزشي کوتاه مدت ، آموزش مسئولين ايمني و آتش نشاني جهت بالا بردن سطح ايمني در محيط کار و آموزش دوره هاي ايمني جهت موسسات و شرکتهاي وزارت نيرو در زمينه هاي مختلف شغلي.

دپارتمان آب و آبفا

 • آزمايشگاه مکانيک سيالات و هيدروليک و هيدرولوژي
 • آزمايشگاه مکانيک خاک
 • آزمايشگاه تکنولوژي بتن و مصالح ساختماني
 • آزمايشگاه مقاومت مصالح
 • آزمايشگاه خوردگي و فلزات
 • آزمايشگاه شيمي عمومي
 • آزمايشگاه ميکروبيولوژي
 • کارگاه نقشه برداري و تفسير عکسهاي هوايي
 • کارگاه نقشه کشي و نقشه خواني
 • کارگاه عمومي ساختمان
 • کارگاه هيدرومتري
 • کارگاه پمپ

دپارتمان HSE

 • کارگاه ايمني و آتش نشاني
 • کارگاه امداد و کمک هاي اوليه

کارشناسان گروه

 • منصور کریمی
 • شماره تماس : 06133347247 - داخلی 3244
 • رضا اکابی نژاد
 • شماره تماس : 06133347247 - داخلی 3242
 • آرش محمدی
 • شماره تماس : 06133347247 - داخلی 3290
 • عصمت فرزادنیا
 • شماره تماس : 06133347247 - داخلی 3292
 • حسن جنت مکان
 • شماره تماس : 06133347247 - داخلی 3291

ارتباط مستقیم