• امروز شنبه 15 بهمن ماه 1401
 

تاريخچه مجتمع

 

به منظور آموزش و تربيت نيروي انساني متعهد و متخصص و انجام فعاليت‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در صنعت آب و برق كشور از سال 1342 و به دنبال طراحي و ساخت سد دز در استان خوزستان، مركز آموزشي براي رشد و پرورش نيروي انساني در زمينه‌ی صنعت آب و برق پيش بيني و در محل ايجاد گرديد. پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران و در هنگام تدوين قانون برنامه‌ی اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، وزارت نيرو به منظور ساماندهي امر آموزش در سال 1359 اقدام به ايجاد سازمان سازندگي و آموزش نمود كه از جمله مجتمع هاي وابسته به آن در استان‌هاي مختلف، مجتمع سازندگي و آموزش استان خوزستان مي باشد. در اجرای آیین نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی وابسته به سازمان های دولتی مصوب جلسه مورخ 4 تیرماه 1364 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجتمع سازندگي و آموزش استان خوزستان در تاريخ 1 مردادماه 1365 تحت نظارت سازمان سازندگي و آموزش دوباره فعاليت خود را آغاز نمود. مسئوليت مجتمع در اواخر سال 1368 به معاونت آموزش سازمان آب و برق خوزستان سپرده شد و در برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و واگذاري امور اجرايي از ساختار دولت به بخش خصوصي اين مجتمع به عنوان يك موسسه‌ی غير انتفاعي با نام آموزشكده‌ی فني صنعت آب و برق خوزستان در سال 1373 به شماره 106 به ثبت رسيد، و از اول مهر ماه سال 1374 با نام آموزشكده‌ی فني صنعت آب و برق خوزستان دوران نويني از فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي و مشاوره‌اي در زمينه‌هاي مختلف صنعت آب و برق را ادامه داد. آموزشكده مسئوليت اجراي كليه‌ي دوره‌هاي آموزشي صنعت آب و برق را در استان خوزستان برعهده دارد. با تغيير ساختار سازماني آموزشكده، امور پژوهشي از معاونت آموزشي جدا و به صورت معاونت پژوهشي كار خود را ادامه داد و با برگزاري سخنراني‌هاي علمي- كاربردي و مشاوره با حضور درصنعت، زمينه را براي تحقيق در صنعت از طريق تعريف و اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي فراهم كرده است. آموزشكده كليه‌ی دوره‌هاي طرح رشد و ارتقاء شامل كارگري، كمك كارشناسي، تكنسيني، كارشناسي، مديريت، پيمانكاري، هيات علمي- صنعتي را اجرا مي‌كند. با اخذ مجوز از سازمان فني و حرفه‌اي وزارت كار و امور اجتماعي اقدام به برگزاري دوره‌هاي مورد نياز براي ساير شاغلان صنعت كشور اجرا مي‌كند. از سال 1378 با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته از سوي دانشگاه جامع علمي-كاربردي اقدام به جذب و تربيت دانشجو كرده است. از سال 1380 با انعقاد تفاهم نامه با موسسه تحقيقات و آموزش مديريت كرج اقدام به برگزاري دوره‌هاي كارشناسي ارشد در سه گرايش مديريت اجرايي ، منابع انساني و مالي مي‌كند. هم اكنون علاوه بر اجراي دورهاي نظام جامع آموزش مصوب صنعت آب و برق و پذيرش دانشجو در مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته نسبت به طراحي دوره‌هاي مورد نياز و درخواست سایر سازمان‌ها و شركت‌های غیر وزارت نیرو اقدام نموده و در محل آموزشكده و دفاتر خود اجرا مي كند. لازم به ذکر است که اين سازمان در سال 1386 از آموزشکده‌ی فني صنعت آب و برق به مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق تغيير نام پيدا کرد.