مشاهده اطلاعات محل آزمون های پایان ترم دانشجویان

دانشجوی گرامی
جهت مشاهده اطلاعات محل آزمون پایان ترم  (شماره کلاس -شماره صندلی) از طریق لینک زیر اقدام نمایید:

مشاهده اطلاعات محل آزمون های پایان ترم (شماره کلاس - شماره صندلی)

دیدگاه خود را بیان کنید