آگهي جذب نيروی کار در قالب قرارداد نیروی حجمی

به اطلاع ميرساند شرکت پیمانکاری تلاشگران آروین آپادانا از شرکتهای طرف قرارداد شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز، تعداد 16 نفر (تعداد 7 نفر به عنوان مامور قرائت کنتور و 9 نفر به عنوان راننده پایه یکم) از آقايان واجد شرايط را از طريق آزمون توانمنديهاي عمومی و تخصصي(كتبي) و آزمون دانش مهارت (مصاحبه) و طی فرآیند گزینش و به ترتیب از بالاترین نمره با شرايط ذيل و در قالب قرارداد نیروی حجمی جذب می نماید

در صورت بروز هرگونه مشكل و ابهام با شماره تلفن 33347248-061 مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان به عنوان مجري آزمون در وقت اداري تماس حاصل نمایید.

 

لینک ثبت نام

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید