• امروز شنبه 3 اسفند ماه 1398

معاون مالی و پشتیبانی

 
 
موسی ناصر نژاد

تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی برق - سیستم های قدرت

پست الکترونیک : Financial_Assistant@kwphc.ir

شماره تماس : 33340075 - 061