• امروز شنبه 15 بهمن ماه 1401
 

آزمایشگاه بتن

آزمايشگاه بتن به افراد کمک می کند تا مطالب مختلفی نظير نحوه ساخت بتن مناسب ، چگونگی رسيدن به مقاومت دلخواه ، مبارزه با شرايط خورنده ، ساخت بتن .با دوام و … را مورد بررسی قرار دهند آزمایشگاه بتن برای کنترل بتن استفاده می گردد و معمولا از هر روز یک سری نمونه می گیرند و نمونه هایی که داخل ایران مورد استفاده است و بیشتر کاربرد دارد، قالب های 15.15.15 است.

 
 

آزمایش بتن ساختمان  امری ضروری و حیاتی می باشد چراکه بتن عضو جدایی ناپذیر صنعت ساختمان است. با توجه به اهمیت مناسب بودن بتن اجرا شده در استحکام سازه ، لازم است قبل از شروع عملیات اجرایی، طرح اختلاط بتن به طور دقیق در آزمایشگاه تعیین شود. در هنگام بتن ریزی نیز از طریق نمونه گیری و ازمایش نمونه ها، کیفیت بتن مورد بررسی قرار می گیرد.

 

عناوین:


  • شرح آزمایشگاه بتن
  • گزارشات آزمایشگاه های بتن و مصالح ساختمانی
  • تجهیزات آزمایشگاه بتن
  • آزمایشات بتن