• امروز شنبه 15 بهمن ماه 1401
 

گروه آموزشی آب و محیط زیست

 

معرفی :

گروه آموزشي آب و محيط زيست يكي از گروههاي تخصصي مجتمع متشكل از چند بخش تخصصي سازه هاي آبي ، منابع آب ، آبياري و زهكشي و آب و فاضلاب مي باشد. اين گروه علاوه براجرا و برگزاري دوره هاي كوتاه مدت درحوزه صنعت آب و برق خوزستان ، اجراي دوره هاي بلند مدت دانشگاه جامع علمي كاربردي را نيز بر عهده دارد.اين دوره ها در سطوح مختلف كارشناسي ناپيوسته كارداني و پودماني برگزار ميگردند.

 

شرح وظايف :

1_ اجراي کليه دوره هاي نظام جامع
2_ طراحي و اجراي دوره هاي کوتاه مدت اختصاصي در سطوح مختلف کارشناسي، تکنسيني و کارگري براي صنعت آب کشور با همکاري اساتيد مجرب استان خارج از استان و خارج از کشور
3_ اجراي دوره هاي بلند مدت ترمي و پودماني زير نظر دانشگاه جامع علمي - کاربردي در رشته هاي مختلف عمران نظير سدو شبکه - آب و فاضلاب ساختمانهاي آبي - نگهداري و بهره برداري سد و شبکه در سطوح کارداني و کارشناسي ناپيوسته
4_ ارائه خدمات آموزشي نظير آزمايشگاههاي خاک و بتن - هيدروليک - کارگاه پمپ و به ديگر مراکز آموزشي وداشگاهي نظير دانشگاه آزاد اسلامي
5_ آمادگي جهت ارائه کليه خدمات آموزشي و پژوهشي فوق توسط بخشهاي مختلف گروه

 

بخشهای گروه :

1_ منابع آب

2_ آبیاری و زهکشی

3_ سازه های آبی

4_ آب و فاضلاب

 

امکانات گروه :

1_ آزمايشگاه مکانيک سيالات و هيدروليک و هيدرولوژي

2_ آزمايشگاه مکانيک خاک

3_ آزمايشگاه تکنولوژي بتن و مصالح ساختماني

6_ آزمايشگاه مقاومت مصالح

7_ آزمايشگاه خوردگي و فلزات

8_ آزمايشگاه شيمي عمومي

9_ آزمايشگاه ميکروبيولوژي

4_ کارگاه نقشه برداري و تفسير عکسهاي هوايي

5_ کارگاه نقشه کشي و نقشه خواني

10_ کارگاه عمومي ساختمان

11_ کارگاه هيدرومتري

12_ کارگاه پمپ

 

ارتباط مستقيم :

پست الکترونيک :

Hydro@kwpkc.ac.ir

شماره تماس :

33347243 - 061