• امروز شنبه 15 بهمن ماه 1401
 

گروه آموزشی نیروگاه

 

معرفی :

گروه آموزشي نيروگاه يکي از گروههاي تخصصي مجتمع که دوره هاي فني - تخصصي کوتاه مدت در حوزه آب و برق و خارج صنعت خوزستان و همچنين دوره هاي بلند مدت دانشگاه جامع علمي کاربردي را برگزار مي نمايد .

 

شرح وظایف :

1_ برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي کوتاه مدت در زمينه هاي فني و نيروگاهي شامل (بهره برداري نيروگاه ، مکانيک تعميرات نيروگاه ، جوشکاري ، شيمي و خوردگي ، پمپ ، ابزار دقيق و الکترونيک ، PLC ، DCS) در کليه بخشهاي شغلي و دوره هاي نظام جامع آموزش مورد نياز شرکتهاي تحت پوشش آموزش وشرکتهاي درخواست کننده آمورش تخصصي در همه سطوح کارشناسي ، تکنسيني و کارگري (مهارتي ، تخصصي ، تخصصي - پژوهشي).
2_ برنامه ريزي و اجراي دوره هاي بلند مدت دانشجويي دانشگاه جامع در سطوح کارشناسي (ترمي و پودماني) و کارداني در رشته هاي مهندسي تکنولوژي بهره برداري نيروگاه و تعميرات مکانيک نيروگاه که از طريق آزمون ورودي دانشگاه جامع علمي کاربردي پذيرفته مي شوند .

 

بخشهای گروه :

2_ کنترل و ابزار دقيق

3_ بهره برداري نيروگاه

4_ شيمي و خوردگي

 

امکانات گروه :

1_ کارگاه عمومي مکانيک و جوشکاري

2_ آزمايشگاه فيزيک و ترموديناميک

3_ آزمايشگاه و کارگاه ديزل آزمايشگاه و کارگاه ديزل

 

ارتباط مستقيم :

پست الکترونيک :

PowerPlant@kwphc.ir

شماره تماس :

33340829 - 061