• امروز شنبه 15 بهمن ماه 1401
 

چشم انداز

یکی از بزرگترين اهداف جمهوري اسلامي ايران رشد و ارتقاء علمي جامعه و توسعه مراکز آموزشي مي باشد . بدنبال تاسيس ستاد سازندگي در سال 1360 و ايجاد مجتمع هاي آموزشي در چند نقطه کشور ، مجتمع سازندگي آموزش خوزستان در سال ( 1362 – 1361 ) زير نظر ستاد مذکور جهت ارائه آموزشهاي مورد نياز کارکنان صنعت آب و برق در منطقه ( خوزستان ، کهگيلويه و بويراحمد ) در شهر اهواز تاسيس و شروع بکار نمود . در سالهاي اوليه تاسيس فعاليتش محدود به آموزشهاي کوتاه مدت بود که با توسعه تشکيلاتي تامين امکانات و کارگاهها و آزمايشگاهها به تربيت نيروهاي نيمه تخصصي و تخصصي در مقاطع بلند مدت همت گماشت . مجتمع سازندگي آموزشي خوزستان در سال 1374 به آموزشکده فني صنعت آب و برق خوزستان تغيير نام يافت و سپس بعنوان يک موسسه آموزشي مستقل فعاليت خود را گسترش داد . هم اکنون اين موسسه باعنوان مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان با دارا بودن حدود 70 نفر نيروي انساني ثابت و تعداد زيادي مدرس تمام وقت و پاره وقت با برزخورداري از آزمايشگاهها ، کارگاهها ، لابراتوار زبان ، کامپيوتر و . . . نقش موثري در ارتقاء سطح علمي و فني کارکنان صنعت آب و برق و ساير صنايع در منطقه لز طريق برگزاري آموزشهاي کوتاه مدت و دوره هاي طرح رشد و ارتقاء و آموزشهاي بلند مدت تا سطح کارشناسي ارشد ايفا مي نمايد.