• امروز شنبه 15 بهمن ماه 1401
 

گروه آموزشی برق

 

معرفی :

گروه آموزشي برق يكي از گروههاي تخصصي مجتمع متشكل از چند بخش تخصصي : ديسپاچينگ ، تله متي ، مخابرات ، شبکه هاي انتقال و توزيع ، ماشينهاي الکتريکي و مطالعات سيستم ،پستهاي فشار قويعلاوه بردوره هاي كوتاه مدت در حوزه صنعت آب و برق خوزستان و دوره هاي تخصصي مورد نياز صنايع ، اجراي دوره هاي بلند مدت دانشگاه جامع علمي كاربردي را در سطوح کارشناسي و کارداني بر عهده دارد.

 

شرح وظايف :

1_ اجراي دوره هاي نظام جامع
2_ طراحي و اجراي دوره هاي کوتاه مدت تخصصي در سطوح کارشناسي ، تکنسيني و کارگري جهت کارکنان صنعت برق با همکاري اساتيد مجرب استان و خارج از استان
3_ طراحي و اجراي سمينارها و کارگاههاي آموزشي متناسب با علم روز در صنعت برق
4_ ارائه خدمات آموزشي کارگاهي و
5_ اجراي دوره هاي بلند مدت ترمي
دانشگاه جامع علمي - کاربردي در رشته مهندسي تکنولوژي برق - گرايش شبکه هاي انتقال و توزيع و کارداني برق قدرت گرايش پست و انتقال

 

بخشهای گروه :

1_ ديسپاچينگ ، تله متي ، مخابرات

2_ شبکه هاي انتقال و توزيع

3_ ماشينهاي الکتريکي و مطالعات سيستم

4_ پستهاي فشار قوي

 

امکانات گروه :

1_ کارگاه برق و مدار فرمان

2_ کارگاه عيب يابي کابل

3_ آزمايشگاه رله و حفاظت

4_ آزمايشگاه فشار قوي

5_ آزمايشگاه مدارهاي الکتريکي

6_ آزمايشگاه الکترونيک کاربردي

7_ آزمايشگاه ماشينهاي الکتريکي

8_ آزمايشگاه اندازه گيري الکتريکي

 

ارتباط مستقيم :

پست الکترونيک :

Network_Group@kwphc.ir

شماره تماس :

33340794 - 061