• امروز شنبه 15 بهمن ماه 1401
 

مجوزها

 

مجوزهای این مجتمع درخصوص برگزاری دوره های آموزشی عبارتند از :

 

1) مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي عمومي و تخصصي کارکنان شرکت هاي صنعت آب و برق استان خوزستان

 

2) مجوز آموزش، ارزيابي و صلاحيت حرفه ای شرکت هاي پيمانکار صنعت آب و برق

 

3) مجوز برگزاري دوره هاي مقطع دار (ترمی) دانشجويي از دانشگاه جامع علمي کاربردي

 

4) مجوز اجرای دوره های آموزشی مدیریتی ویژه مدیران پایه شرکت های غیر دولتی استان خوزستان

 

5) مجوز برگزاري آزمون هاي ارتقاي شغلي کارکنان، آزمون هاي استخدامي شرکت هاي آب و برق و جذب نيروي حجمي شرکت هاي پيمانکار

 

6) مجوز صلاحيت برگزاري دوره هاي آموزشي کارکنان دولت از سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خوزستان

 

7) مجوز اجراي دوره هاي آموزشــي شغلی گروه فنی و مهندسی در حیطه آموزشی امور آب و نیرو در گستره استان خوزستان ويژه کارمندان دولت

 

8) مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي ارتقاء پايه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خوزستان

 

9) مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي حراست شرکت هاي صنعت آب و برق (نگهبانان)

 

10) مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي فني و حرفه اي از سازمان فني و حرفه اي

 

11) مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي عمومي و تخصصي زبان خارجه

 

12) مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي صلاحيت حرفه اي نيروهاي پيمانکار در حوزه ايمني و HSE از اداره کار و امور اجتماعي(مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت کار کشور)

 

13) مجوز برگزاري فرآيند هاي استعداد يابي، سنجش و ارزيابي توانمندي هاي کارکنان صنعت آب و برق

 

14) پروانه انتشارات نشریه در زمینه ی تخصصی عمران

 

15) تفاهم نامه با مرکز پدافند غير عامل استان خوزستان

 

16) تفاهم نامه با مرکز آموزش و پژوهش و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خوزستان