• امروز يکشنبه 13 آذر ماه 1401

مدیر گروه آموزشی شبکه

 
موسی ناصر نژاد

تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی برق - سیستم های قدرت

پست الکترونیک : Network_Manager@kwphc.ir

شماره تماس : 33343124- 061
 
واحد هاي تحت نظارت :
 
گروه آموزشی نیروگاه
گروه آموزشی انرژی
گروه آموزشی شبکه