• امروز يکشنبه 13 آذر ماه 1401

مدیر گروه آموزشی رایانه

 
محسن انصاری

تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

پست الکترونیک : Computer_Manager@kwphc.ir

شماره تماس : 33340828 - 061
 
واحد هاي تحت نظارت :
 
گروه آموزشی رایانه
گروه آموزشی آموزشهای عمومی و مدیریت