• امروز چهارشنبه 2 فروردين ماه 1402
 

کتابخانه و مرکز اطلاع رساني

 

معرفی :

كتابخانه و مرکز اطلاع رساني با تاكيد بر گردآوري تخصصي كتب ، نشريات و گزارش‌هاي فني ، استانداردها و پايان‌ نامه‌هاي مختلف در زمينة‌ آب و برق و بكارگيري آخرين دستاوردهاي فناوري اطلاعات از قبيل شبكه هاي رايانه اي ، نرم افزار و لوح‌هاي فشرده ، يكي از مراكز اطلاع رساني توليد كننده اطلاعات در زمينة‌ آب و برق در استان خوزستان مي‌باشد


شرح وظايف :

1_ گردآوري ،‌ نگهداري ، حفظ و در دسترس قرار دادن منابع فني مورد نيازرفع نيازهاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان و اساتيد.
2_ يجاد انگيزه و تسهيلات لازم در امر تحقيق
3_ رويج فرهنگ كتاب و كتابخواني
4_ پيشنهاد برگزاري نشست‌ها،‌ سخنراني‌ها و گردهمايي‌هاي علمي ،پژوهشي و اطلاع رساني جهت تامين علايق و نياز هاي پژوهشگران .


خدمات :

1_ آگاهي رساني و اشاعه اطلاعات گزيده
2_ خدمات ارائه متون
3_ دسترسي به منابع از طريق شبكه داخلي
4_ مصاحبه ارجاعي
5_ دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي
6_ تابشناختي
7_ مايه سازي و چكيده نويسي
8_ تهيه تصوير از مقالات موجود در آرشيو
9_ آموزش مراجعه كنندگان جهت استفاده بهتر از كتابخانه و اطلاع رساني
10_ برگزاري نمايشگاه‌ كتاب و اطلاع رساني


ارتباط مستقيم :

پست الکترونيک :

Library@kwphc.ir

شماره تماس :

33343123 - 061