• امروز شنبه 15 بهمن ماه 1401
 

HSE گروه آموزشی

 

معرفی :

گروه HSE يکي از گروههاي آموزشي مجتمع که مجري برگزاري دوره هاي آموزشي و سمينار در زمينه ايمني ، بهداشت و محيط زيست مي باشد.


شرح وظايف :

برنامه ريزي و اجراء دوره هاي آموزشي کوتاه مدت ، آموزش مسئولين ايمني و آتش نشاني جهت بالا بردن سطح ايمني در محيط کار و آموزش دوره هاي ايمني جهت موسسات و شرکتهاي وزارت نيرو در زمينه هاي مختلف شغلي.


بخش های گروه :

1_ مديريت حفاظت محيط زيست

2_ ايمني و آتش نشاني

3_ پدافند غير عامل

4_ بهداشت


امکانات گروه :

1_کارگاه ايمني و آتش نشاني

2_کارگاه امداد و کمک هاي اوليه


ارتباط مستقيم :

پست الکترونيک :

Computer_Group@kwphc.ir

شماره تماس :

33340532 - 061