• امروز شنبه 15 بهمن ماه 1401
 

گروه آموزشی انرژی

 

معرفی :

گروه آموزشي انرژي يکي از گروههاي فني و تخصصي مجتمع ، متشکل از چهار بخش تخصصي در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي در عرصه هاي حمل و نقل، تحقيق و پژوهش ، صنعت و ساختمان در خصوص انرژيهاي نو است .

 

شرح وظايف :

1_ جراي کليه دوره هاي نظام جامع کارکنان

2_ طراحي و اجراي دوره هاي کوتاه مدت تخصصي در سطوح کارشناسي ، تکنسيني و کارگري

3_ اجراي دوره هاي بلند مدت بهينه سازي مصرف انرژي در مقطع کارداني در دو گرايش ساختمان و صنعت

4_ راه اندازي و تکميل و بروز رساني کارگاهها و آزمايشگاههاي مورد نياز

5_ طراحي و اجراي سمينارها و کارگاههاي آموزشي مرتبط با موضوع بهينه سازي مصرف انرژي ، بازار برق و برآورد بار

بخشهاي گروه :

1_ بهينه سازي مصرف انرژي در بخش ساختمان

2_ بهينه سازي مصرف انرژي در بخش حمل و نقل

3_ بهينه سازي مصرف انرژي در بخش صنعت

4_ بهينه سازي مصرف انرژي بخش انرژي نو

امکانات گروه :

1_ مجموعه دستگاهها و ابزارهاي مورد نياز مميزي انرژي شامل :

    1_1_ پاور آناليزور

    2_1_ دماسنج

    3_1_ رطوبت سنج

    4_1_ لوکس متر

    5_1_ مولتی متر

2_ کارگاه عايق کاري

ارتباط مستقيم :

پست الکترونيک :

Energy_Group@kwphc.ir

شماره تماس :

33340530 - 061