• امروز شنبه 15 بهمن ماه 1401
 

فهرست دوره های الکترونیک

 

ردیفعنوان دورهکد دورهساعت دوره
1 برنامه ریزی و کنترل پروژه835834
2 5s850118
3 ICT تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات 863418
4 ISO 14001850318
5 آب بندی پی‌های تراوا در سدهای خاکی100618
6 آداب و اسرار نمازTGCM-103928
7 آرشيو در روابط عمومي800124
8 آزمايشگاه شيمي ـ آناليز دستگاهي (اندازه گيري هيدروكربن ها و سموم)113911
9 آزمایشگاه مقاومت مصالح187132
10 آشنايي با اينترنت و كاربرد آن در اداره امور دفتري832524
12345678910...