• امروز شنبه 15 بهمن ماه 1401
 

گروه آموزشی رایانه

 

معرفی :

گروه آموزشي رايانه يكي از گروههاي آموزشي مجتمع مي باشد. اين گروه مسئولیت اجرا و برگزاري دوره هاي كوتاه مدت در حوزه صنعت آب و برق خوزستان را بر عهده دارد.اين دوره ها در سطوح مختلف مهارتی ، تخصصی و تخصصی-پژوهشی برگزار مي گردند.

 

شرح وظايف :

1_ اجراي کليه دوره هاي نظام جامع .

2_ طراحي و اجراي دوره هاي کوتاه مدت اختصاصي در سطوح مختلف مهارتی ، تخصصی و تخصصی-پژوهشی با همکاري اساتيد مجرب استان خارج از استان .

3_ آمادگي جهت ارائه کليه خدمات آموزشي و پژوهشي فوق توسط بخش هاي مختلف گروه .

 

امکانات گروه :

پنج سايت رايانه با تجهيزات پيشرفته شبکه و اينترنت

 

ارتباط مستقيم :

پست الکترونيک :

Computer_Group@kwphc.ir

شماره تماس :

33340532 - 061